PI 50N

PI 50N jest rozbudowanym systemem profili aluminiowych służącym do wykonywania nowoczesnych, wymagających izolacji termicznej różnych typów okien i drzwi, witryn, ścianek działowych i wiatrołapów.

Najważniejsze informacje

Różnorodność profili pozwala na konstruowanie drzwi na zawiasach nawierzchniowych oraz na zawiasach mocowanych we wrębie profili.

PI 50N
PI 50N

ZALETY SYSTEMU

• możliwość konstruowania różnego rodzaju rozwiązań z wykorzystaniem minimalnej ilości profili,
• możliwość usprawnienia produkcji oraz poprawienia walorów estetycznych dzięki zastosowaniu systemu okuć wrębowych szybkomontowalnych,
• uniwersalność rozwiązań zapewniona różnorodnością okuć oraz dwoma sposobami ich montażu,
• możliwość tworzenia konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profili,
• możliwość zabudowy drzwi w ciągach witryn dzięki profilom dodatkowym,
• możliwość budowy zestawów konstrukcji pod dowolnym kątem,
• możliwość wykonywania okien otwieranych na zewnątrz – PI 50N OUTWARD,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

PI 50N – OKNA PI 50N – DRZWI PI 50N OUTWARD
 Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207 klasa 3 wg PN-EN 12207 klasa 4 wg PN-EN 12207
 Wodoszczelność klasa E750 wg PN-EN 12208 klasa A5 wg PN-EN 12208 klasa E750 wg PN-EN 12208
 Współczynnik przenikania ciepła Uf =2,2÷2,7 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2
Uf =2,3÷2,7 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2
Uf =2,3÷2,7 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2
 Izolacja akustyczna Rw =30÷40 dB
wg PN-EN ISO 140-3
Rw =30÷40 dB
wg PN-EN ISO 140-3
Rw =30÷40 dB
wg PN-EN ISO 140-3

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

STANDARD SKRZYDŁO OBROTOWE OUTWARD
 Głębokość konstrukcyjna okna  profil ościeżnicy 50 mm 50 mm 50 mm
 profil skrzydła 59 mm 59 mm 59 mm
 Grubość szyby  profil ościeżnicy 4÷34 mm 6÷43 mm 6÷35 mm
 profil skrzydła 6÷44 mm 6÷43 mm 6÷35 mm

DOKUMENTACJA DO POBRANIA