TM 62

TM 62 jest trójkomorowym systemem profili aluminiowych służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych o optymalnej izolacyjności cieplnej.

Najważniejsze informacje

System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (szkoły, urzędy, szpitale, banki) oraz budynkom mieszkalnym. Pozwala na tworzenie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profili. Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie ich różnego rodzaju.

TM 62
TM 62

ZALETY SYSTEMU

• możliwość wykonania konstrukcji okien, drzwi, witryn o podwyższonej odporności na włamanie,
• możliwość budowy zestawów konstrukcji łączonych pod dowolnym kątem,
• możliwość gięcia profili,
• możliwość stosowania wypełnienia różnego typu,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

TM 62 2.1 OKNA TM 62 2.1 DRZWI
 Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN 12207 klasa 2 wg PN 12207
 Wodoszczelność klasa E1050 wg PN-EN 12208 klasa 3A wg PN-EN 12208
 Współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,02÷2,51 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2
Uf = 2,2÷2,65 W/m2K
wg PN-EN ISO 10077-2
 Izolacyjność akustyczna Rw = 32÷42 dB wg PN-EN ISO 20140-3 R= 35÷44 dB wg PN-EN ISO 20140-3
 Odporność na włamanie RC2, RC3, RC4 RC2, RC3

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

STANDARD  OKNO OBROTOWE
 Głębokość konstrukcyjna okna  Profil ościeżnicy 62 mm  –
 Profil skrzydła 62 mm  –
 Głębokość konstrukcyjna drzwi  Profil ościeżnicy 62 mm 62 mm
 Profil skrzydła 71,4 mm 71,4 mm
 Grubość szyby dla okna  Profil ościeżnicy 6÷45 mm 4÷48 mm
 Profil skrzydła 14÷54 mm

DOKUMENTACJA DO POBRANIA