TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 15 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Najważniejsze informacje

Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładkami temicznymi. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

TM 75EI
TM 75EI

ZALETY SYSTEMU

• klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200
• klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
• duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
• szeroka gama wypełnień o grubości do 62 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207:2001
 Wodoszczelność klasa 3A wg PN-EN 12208:2001
 Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30, EI 60 wg 13501-2+A1:2016
 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210:2001
 Współczynnik przenikania ciepła Uf = 2,55÷2,6 W/(m2K) wg PN-EN ISO 6946:1999
 Izolacyjnść akustyczna R= 35÷40 dB wg PN-EN ISO 140-3
 Aprobata techniczna AT-15-6830/2016

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

DRZWI OKNA STAŁE
 Grubość konstrukcyjna drzwi  Profil ościeżnicy 74,8 mm/82 mm 74,8 mm/82 mm
 Profil skrzydła 74,8 mm/82 mm 74,8 mm/82 mm
 Grubość szyby do 62 mm do 62 mm

DOKUMENTACJA DO POBRANIA