Regulamin promocji „Wyprzedaży kolekcji klamek”

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem promocji jest firma ProfiLine Ruben Skrzypiec.
2. Promocja trwa do odwołania lub wyczerpania zapasów.
3. Promocja nie jest sponsorowana, wspierana ani w żaden sposób powiązana z serwisem Facebook.

II. Zasady i przebieg:
Promocja trwa od dnia 05.06.2019 r aż do odwołania lub wyczerpania zapasów.
1. Z promocji może skorzystać każdy na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Korzystając z promocji klient godzi się na warunki niniejszego regulaminu.
3. Towar nie podlega zwrotowi.

III. Towar na promocji:
1. Towar promocyjny obejmuje klamki do drzwi wewnętrznych.
2. Towar promocyjny jest końcówką kolekcji.

IV. Reklamacje:
1. Towar nie podlega reklamacjom.

V. Zakres odpowiedzialności Producenta:
1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za towar na promocji.
2. Towar na promocji jest końcówką kolekcji.

VI. Postanowienia końcowe
1. Producent zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji bez obowiązku informacyjnego.

2. W celu uzyskania informacji nieuregulowanych niniejszym regulaminem prosimy o kontakt pod ten adres
e-mail: kamila@profiline.com.pl