Informacje prawne

Warunki korzystania z serwisu.

Informacje zawarte na tej stronie zostały zmodyfikowane dnia 25 września 2017r.

 

Ta witryna (strona internetowa) jest własnością ProfiLine Ruben Skrzypiec siedzibą w Szalejowie Górnym 146. ProfiLine kieruje, nadzoruje i uaktualnia stronę internetową ProfiLine w Szalejowie Górnym w Polsce. Nasze witryny internetowe mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat ProfiLine i jej produktów.

 

Jeśli otwierasz i przeglądasz jakąkolwiek stronę internetową ProfiLine, akceptujesz tym samym wszelkie ograniczenia i warunki korzystania z niej podane poniżej. Prosimy nie korzystać z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania serwisu. Zalecamy, aby od czasu do czasu odwiedzić naszą stronę internetową i przeczytać Warunki korzystania z serwisu i Politykę prywatności, ponieważ są one prawnie wiążące.

 

Informacje i dane dostępne na stronach internetowych ProfiLine są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstaw do relacji prawnie wiążących lub ustanowienia takich relacji (np. oferta świadczenia usługi lub oferta sprzedaży jakichkolwiek produktów, o ile zostały w taki sposób przedstawione).

 

Informacje na temat ProfiLine i jej produktów, prezentowane na stronach ProfiLine nie stanowią oferty sprzedaży produktów firmy ProfiLine. Treści na temat produktów i / lub systemów, przedstawione na stronach internetowych ProfiLine są umieszczone w ogólnych celach informacyjnych na temat całej gamy produktów ProfiLine. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej.

 

Odpowiedzialność

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże ProfiLine nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania ze stron internetowych oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. ProfiLine zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby co do treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zatem osoby wykorzystujące opublikowaną zawartość czynią to na własną odpowiedzialność.

 

ProfiLine oraz osoby trzecie (osoby prawne lub osoby fizyczne), która współpracowały przy projektowaniu i tworzeniu niniejszych stron internetowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i zobowiązań za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z dostępu, użycia lub niezdolności do wykorzystania informacji znajdujących się na tych stronach, oraz uszkodzeń lub braków w ich zawartości.

 

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady dotyczącej zastosowania konkretnego produktu i/lub systemu, ani instrukcji użycia oraz zastosowania systemu. Treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić konsultacji z Działem technicznym lub naszymi przedstawicielami handlowymi.

Osoby odwiedzające stronę internetową ProfiLine mogą umieszczać na niej informacje w przeznaczonych do tego Podstronach. W takim przypadku ProfiLine nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prezentowane w ten sposób treści. Pragniemy ostrzec użytkowników, że w takim wypadku informacje nie będą postrzegane jako poufne i chronione. ProfiLine zastrzega sobie prawo do ich swobodnego użycia, rozprzestrzeniania i ujawniania osobom trzecim bez ograniczeń, bez obowiązku ujawniania źródła informacji. ProfiLine zastrzega sobie również prawo do użycia pomysłów, idei, wiedzy, doświadczenia i technik będących przedmiotem tychże informacji lub takich, które informacje w sobie zawierają. ProfiLine, bazując na swojej niezależnej ocenie, będzie używać tych informacji do wszelkich wybranych przez siebie celów.

 

Linki do innych stron internetowych

ProfiLine nie ma wpływu na kształt stron internetowych i serwisów osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz witryn internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Gdziekolwiek znajduje się takie odwołanie, obowiązuje komunikat następującej treści: “Firma ProfiLine nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte.”.