Polityka prywatności

Profiline chroni ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników stron internetowych oraz ich dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 j.t.). Proszę zapoznać się z poniższymi treściami na temat pozyskiwania, zapisywania, użytkowania i rozpowszechniania informacji. Użytkownik może korzystać z naszych stron internetowych bez podawania swoich danych osobowych.

ProfiLine zbiera dane osobowe, które zostały wprowadzone w trakcie wypełniania formularza na naszej stronie internetowej lub które zostały przesłane do nas w szczególności za pomocą e-mail lub jako część zapytania, prośby.

Oprócz danych, które są przesyłane do ProfiLine, ProfiLine może również zbierać informacje z plików cookies. Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z naszą stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie internetowej, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. ProfiLine zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji w celu do identyfikacji użytkownika.

Dane i informacje przesyłane do nas lub uzyskane za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane jedynie do celów, dla jakich zostały wysłane do nas i w następujących celach: do celów statystycznych, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; przy zdiagnozowaniu problemów z naszym serwerem i administrowaniem naszą stroną internetowa.

Dane i informacje wysyłane do nas będą zapisywane i używane przez ProfiLine tylko na czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ProfiLine w Polsce. Są one przechowywane w Polsce na serwerach, którymi zarządzamy. Zapewniamy, że ochrona danych osobowych jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i Polski, w których dane są gromadzone i przetwarzane.

Zastrzegamy sobie możliwość zlecenia przetwarzania niektórych danych naszym partnerom biznesowym w Polsce, którzy gwarantują zgodną z przepisami ochronę danych osobowych. Ani ProfiLine, ani nasi partnerzy biznesowi nie mogą w jakiejkolwiek formie przekazywać danych osobom trzecim bądź do państw trzecich, chyba że otrzymamy na to zgodę lub jeśli jest to wymagane przez organy prawne.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w zakresie i celu na jaki użytkownik wyraził zgodę. W przypadku nie podania tychże danych nie będziemy mogli zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji profiline.com.pl

W każdej chwili użytkownik ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, w tym celu pomocy udzieli Inspektor ochrony danych,  Pani Kamila Chmielińska dostępna pod numerem telefonu 885 858 813 lub e-mail: kamila@profiline.com.pl

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Uzyskane dane osobowe są bezpieczne, dokładając wszelkich starań, aby poziom ten był coraz wyższy.